Skip to main content

Privacy Policy

Cookies
Deze site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van deze website negatief aantasten.
Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De details hiervan worden in de volgende paragraaf uitgelegd.

GoogleAnalytics
Op deze site gebruik ik Google Analytics voor het bijhouden van statistieken over het websitebezoek. Daarbij heb ik de volgende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:
• Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
• In de statistieken wordt uw IP-adres geanonymiseerd zodat het niet tot uw persoon is te herleiden (het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd);
• Wij hebben 'gegevens delen' uitgezet;
• Wij maken gebruik van GoogleAnalytics cookies voor het bovenstaande doel.
• Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de GoogleAnalytics cookies.

Google kan de informatie die zij hebben over het bezoek aan deze site aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Nieuwsbrief
Als u zich opgeeft voor de nieuwsbrief, dan geeft u ons, marrys educatie & kruiden, toestemming om de volgende gegevens van u te bewaren:
• Uw naam
• Uw e-mailadres
• Het doel waarvoor wij deze gegevens bewaren zijn:
• Het toesturen van een nieuwsbrief over onze activiteiten, enkele malen per jaar

Uw gegevens worden bewaard gedurende de volgende termijnen:
• Zolang de nieuwsbrief verschijnt en u zich niet uitschrijft blijft u in het bestand staan. Wij versturen minimaal éénmaal per jaar een nieuwsbrief of op zijn minst een bericht waarmee wij u herinneren aan het bestaan van uw inschrijving.
• Wanneer u zich uitschrijft van de nieuwsbrief worden uw gegevens zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, uit het bestand verwijderd. U kunt zich uitschrijven met hetzelfde formulier of door contact met ons op te nemen via de mail.
• Op het moment dat wij stoppen met het verzenden van de nieuwsbrief verwijderen wij uw gegevens per direct uit het bestand.

Wij verklaren dat:
• Wij uw gegevens niet met derden zal delen, tenzij daar een wettelijke verplichting voor zou zijn.
• Wij geen geautomatiseerde profiling toepassen op uw gegevens.
• Wij niet de intentie hebben om gegevens te verzamelen van minderjarigen. Wij kunnen echter niet controleren of de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt ingevuld door een minderjarige en of deze daar toestemming voor heeft van de ouders. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de mail.
• Wij uw gegevens naar beste kunnen bescherm tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
NB om veiligheidsredenen wordt ook het ip-adres tijdelijk bewaard van iedere gebruiker die het aanmeldformulier invult. Dit wordt na één maand automatisch gewist. Het doel hiervan is dat de technische beheerder van deze site gericht spamaanvallen of andere ongewenste / schadelijke activiteiten kan onderscheppen, mochten die zich voordoen. Het ip-adres wordt voor geen enkel ander doel bewaard of gebruikt.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
• U kunt een verzoek indienen om uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen via ons mailadres. Wij vragen u daarbij te zorgen dat wij kunnen controleren dat u werkelijk degene bent, of gerechtigd bent te spreken namens degene over wiens gegevens het gaat.
• U kunt zich ook uitschrijven via hetzelfde formulier waarmee u zich hebt aangemeld. Wanneer u het formulier gebruikt, ontvangt u een bericht op het betreffende e-mailadres met het verzoek deze te beantwoorden ter verificatie van uw identiteit. Pas wanneer u dit gedaan hebt, wordt uw verzoek verwerkt.
• Wij reageren zo snel mogelijk maar ten minste binnen vier weken op verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering.

Vragen of klachten?
U kunt contact met ons opnemen via de mail of telefonisch. Wij reageren zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Familiedag, verjaardag, etc.

Het is mogelijk om een familiedag, vriendinnendag, zussendag, verjaardag e.d. bij Marry te reserveren met diverse mogelijkheden, bijvoorbeeld een lezing, broodbakken of bloemschikken. Alle mogelijkheden zijn bespreekbaar.  Prijzen vanaf € 12,50 p.p.
Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Marrys Bloemen- en Kruidenhuis: (055) 506 13 91

marrys logo 2017
onderdeel van M.C. Foelkel-van Middendorp
Engeland 25, 7361 CS Beekbergen
t 055 506 13 91
Bankrekening: NL78 TRIO 0197776299

Openingstijden: maandag t/m woensdag 10.00 - 17.00 uur
donderdag, vrijdag en zaterdagochtend alleen op afspraak!!!

facebook icoon  instagram png instagram png logo 1455

Problemen met webshop

Mocht u problemen hebben met het bestellen van producten via de website, dan kunt u altijd Marry een mailtje sturen met uw bestelling, naam, adres en telefoonnummer. 
Wij vragen daarvoor uw begrip. Graag even bellen, mocht u, om wat voor reden ook, haast hebben met uw bestelling. Deze altijd via de mail bevestigen met naam, adres en telefoonnummer.